Majka, stručnjakinja u menagmentu

Osvrti

Iz zahtjevnog u razumno dijete

Osvijestili smo djevojčici da je većina stvari koja joj se dešava – njezin izbor.

Prvih 15 dana u školi, ja sam joj pripremala knjige za naredni školski dan. Nakon 15 dana, uputila sam je da to nadalje mora činiti sama. Došla je bez određenih knjiga u školu i nije mogla pratiti nastavu. Tada je sama naučila da taj zadatak neće učiniti nitko drugi osim nje i da je to njezina zadaća. Naučila je preuzimati odgovornost i ne prebacivati je na druge.

Smatram da je to jako važna spoznaja za sve što će joj se kasnije u životu događati.

Prije je bila pomalo zahtjevno dijete. Danas mogu sa zadovoljstvom reći da je ona postala vrlo razumno i sretno  dijete sa svojih 6,5 godina.

To je rezultat upravo našeg ulaganja, naše komunikacije i odnosa. Kako je tip koji teže pokazuje emocije, iz nje bi morala izvlačiti informacije, uloviti je kad je dobre volje….sada joj jednostavno pričam o svojem danu, dajem joj svoje primjere i ona se mnogo brže „otvara“.

Jedinstvena edukacija u Hrvatskoj

S obzirom da je poznato koliko su prve godine važne u životu djeteta, smatram da je doista čudno što nema više ovakvih sadržaja koji educiraju o razvojnim fazama djeteta i o različitom pristupu u komunikaciji, ovisno o tim fazama.

Radionice kod Aleksandre Ivanac kroz konkretne primjere pokazuju kako riješiti kritičnu situaciju s djetetom. Dakle, nije teorija, već praksa. Dok nisam naišla na Coaching Flow, nisam uspijevala pronaći nešto slično tome u svom okruženju.

Naučila sam konkretne alate kako da se prilagodim i lakše shvatim djecu u izuzetno bitnim fazama između 3. i 6. godine života, ali i općenito u komunikaciji u nekim drugim situacijama (posao, prijatelji,…).

Danas se osjećam mnogo sigurnije uz sve te alate, jer nema više one misli „Možda nešto radim krivo“. Bez tih alata bih se sada osjećala kao da idem niz snježnu padinu, a nemam ni štapove ni skije.

Gradimo zdravije društvo

 Vjerujem da će mi ovi alati biti posebno korisni i kada nastupi najizazovniji period puberteta, da ćemo do tada efikasno «pripremiti teren» i naučiti komunicirati bez prepreka. Naravno, važno je i da se supružnici slažu oko stava prema edukaciji, tj. da je to zajednička odluka.

Smatram da učenjem svoje djece o ispravnoj komunikaciji, ona imaju veće šanse da budu sretna. Ako ispravno komuniciraju s roditeljima, tako će biti i s prijateljima, bit će zdraviji pojedinci, a mi kao roditelji na taj način stvaramo zdravije buduće društvo. Djeca su i za nas velika škola. Iznova se resetiramo i tako i mi postajemo bolji.

Preporučujem  radionice  u Coaching Flow-u jer nakon njih jednostavno – nema suza, nema drame, nitko se ne osjeća loše. Uz ovakvu edukaciju svima je lakše; i djetetu i roditeljima. Aleksandra je stručna, pristupačna i ima konkretno znanje koje spremno prenosi na svojim radionicama.