Komunikacijske vještine 1,2,3

Komunikacija, komunikacija , komunikacija 

Jedini uzročnik i jedino rješenje sukoba i nerazumijevanja

“Ugodna i zdrava komunikacija je remek djelo koje možete postići ako govorite iz srca”

Jezik kojim govorimo je sve što imamo. Tijekom života smo izgradili svoj specifičan jezik i tu je najveći problem i istovremeno jedini izlaz. Prilagodbom svog jezika, jeziku neke druge osobe, možemo uspostaviti odnos kakav želimo.

Osim što jezik ima svoju ljepotu, on ima i svoju moć.

Najvedriji i najvrijedniji trenutak u životu svakog čovjeka kad shvati koliko je moćan kroz jezika kojim govori. Naše misli određuju naše ponašanja i odabir jezika kojim komuniciramo. Jezikom možemo širiti sliku i mijenjati svoju i tuđu percepciju. Jezikom možemo mijenjati sadržaj i njegovo značenje što može bitno utjecati na donošenje odluka kako naših tako i tuđih. Jezikom gradimo svoju utjecajnost u društvu. Uglavnom jezik je samo alat koji ako naučimo ispravno koristiti kako bi zadovoljili potrebe sebe i drugih, onda je naš posao dobro obavljen, a  alat se nalazi u pravim rukama. Ne moram naglašavati kako ćemo ubrzo privući brojne sugovornike koji će rado s nama željeti komunicirati.

„Konflikata se boje oni, koji ne znaju s njim pravilno i uspješno postupati.“

Ako jezične alate hlađenja i smirivanja koristite da biste kontrolirali sebe možete postići ugodnu i zdravu komunikaciju. Poniznosti nikad dosta, ne da bi povlađivali i izbjegavali neke dijelove razgovora, nego da bi dopustili osobi da čuje sebe. Pomognite joj i ne ljutite se kad vam drugi svrate pozornost na vaše ponašanje i govor. Ako krenem generalizirati onda mogu primijetiti da vrlo malo čujemo druge, a ponajmanje sebe. Bitno nam je da skrenemo pozornost na sebe umjesto da ostanemo ravnopravni član razgovora.

Komunikaciji stalno prijeti da postane toksična i žučna, puna opravdavanja i dokazivanja. Svaka i najmanja nepažnja biranih riječi može prouzročiti nevolje, pune visokih i grubih tonova. One mogu postati oruđe naših loših navika.

„Ne dozvoli da komunikacija nadraste tebe, nadrasti ti nju.“

Ponekad je blagodat biti dio lošije komunikacije kako bismo mogli trenirati svoju strpljivost, preokret jezika kojim govorimo, fizionomiju tijela i emocija koje nas preplavljuju.

Iskrena komunikacija otvorenog srca nam dozvoljava da pokažemo da smo ipak samo ljudi koji griješe i spremni to priznati.

EDUKACIJA JE NAMIJENJENA:

 • osobama koje komuniciraju s klijentima kao dio njihovog posla
 • osobama koje rukovode timovima
 • osobe koje upravljaju zaposlenicima
 • edukatorima
 • i svima koji se nađu u ovoj priči

 ŠTO ĆETE USVOJITI NA OVOJ EDUKACIJI:

 •  prepoznavanje  i kontrola emocija u komunikaciji
 •  prepoznati i prevazići blokade tijekom komunikacije
 •  što je to pozitivna komunikacija i kako se koristi
 •  kontrola i usmjeravanje komunikacije
 •  uspostavljanje raporta
 •  prilagodba komunikacije sugovorniku
 •  komunikacija u stresnim situacijama
 •  komunikacija u konfliktima
 •  nenasilna komunikacija kroz neurologične razine
 •  komunikacija u procesu medijacije
 •  komunikacija u pregovorima
 • komunikacija sa samim sobom

“Komunikacija nije emocionalna reakcija”

VRIJEME ODRŽAVANJA, TRAJANJE  I CIJENA RADIONICE:

 • cijena trodnevne edukacije je 900 kn
 • u cijenu je uključen materijal za rad i osvježenje
 • plaćanje isključivo na  IBAN:HR5824070001100524149
 • u opisu svrha plaćanja upisati točan naziv edukacije
 • Centar za kulturu Novi Zagreb, Trg narodne zaštite 2, Remetinečki gaj
 • obavezna prijava u kojoj unosite točan naziv edukacije

Prijava za edukaciju Komunikacijske vještine 1,2,3

PRIJAVA

„Svaki intelektualac bi trebao imati manire dobrog i uljudnog ponašanja, a onaj koji to nema je……“Arsen Dedić

Moderator i autor radionice :

Aleksandra Ivanac / life & business coach / NLP master practitioner / Theta healing Practitioner / High mediator / mentor mag. prim. educa / art teacher